NYNKE GIETEMA

KINDTEAM DRACHTEN – KINDEROEFENTHERAPIE

Kan uw kind niet goed meekomen tijdens de gymles, buiten spelen of sport? Of heeft het moeite met leesbaar schrijven, kleuren en knutselen?…Of…heeft u een baby die telkens naar 1 kant kijkt?…

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar. Wanneer het motorisch en/of sensorisch functioneren van het kind voor negatieve ervaringen of belemmeringen zorgt in het dagelijks leven kan de kinderoefentherapeut geraadpleegd worden.

Met een gedegen motorisch onderzoek wordt het functioneren van het kind, zijn systeem en omgeving in kaart gebracht om tot een behandelplan te komen. Tijdens de behandeling wordt aangesloten op de behoefte en hulpvraag van het kind. Spelen, plezier in bewegen en vergroten van het zelfvertrouwen staan voorop!

Tenslotte… Bewegen daar leer je van!

Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

In de eerste levensjaren van een kind is er sprake van een snelle ontwikkeling en groei.  Het kind ontwikkelt zich van een pasgeboren baby naar een peuter die rondrent, springt en overal op klautert. Spelenderwijs leert het de vaardigheden die het de rest van zijn leven nodig heeft. Meestal gebeurt dit spontaan en gaat dit goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in de motorische ontwikkeling of ontwikkelt een baby een voorkeurshouding.

Mogelijke indicaties zijn:

 • het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen;
 • niet soepel bewegen;
 • weinig initiatief nemen of weinig onderzoekend zijn;
 • een asymmetrische houding ( voorkeurshouding);
 • een scheef of afgeplat hoofdje;
 • een hoge spierspanning ( dit gaat vaak gepaard met overstrekken en huilen);
 • een lage spierspanning ( een kind voelt dan te slap aan);
 • angstig en onrustig zijn;
 • veel vallen;

Kinderen in de leeftijd van 4 jaar en ouder

 • Een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grofmotorische vaardigheid, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheid, oog/handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie
 • Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag
 • Sensorische problemen
 • Vaak vallen
 • Onhandigheid
 • Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen samengaan met cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijv: ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie) .

Werkwijze

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/verzorgers gevraagd met welke vaardigheden (activiteiten) het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch func­tioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind, spelenderwijs, de verschillende onderdelen uit het behandelplan. (Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor ) Hierdoor kan het kind (weer) plezier in bewegen ervaren. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandel­periode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Aandachtsgebieden Nynke Gietema, BSc Kinderoefentherapeut; Sensorische prikkelverwerking, zuigelingenasymmetrie, schrijfproblematiek

Vergoeding en verwijzing voor Kinderoefentherapie

Behandelingen Kinderoefentherapie valt in het basispakket en hiermee worden 18 behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar.
Heeft uw kind meer dan 18 behandelingen nodig? Dan wordt er overgegaan op de aanvullende verzekering.
Het is belangrijk dat u zichzelf goed informeert over de voorwaarden van uw verzekeraar, u bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie aan de therapeut.

Bent u niet verzekerd, dan kunt u natuurlijk ook gewoon bij ons terecht en sturen wij u de rekening rechtstreeks toe. De Kinderoefentherapeut is zonder verwijzing van een arts en/of specialist toegankelijk, echter heeft een verwijzing wel de voorkeur bij de start van de behandeling.

Pin It on Pinterest

Share This