MARIJE VAN DER VEEN

KINDTEAM DRACHTEN – LOGOPEDIE

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal hoort bij de logopedie. Door te luisteren en te praten begrijpen wij elkaar; dit is onmisbaar in het dagelijkse leven.
Spreken is een ingewikkeld proces. Je moet er goed voor kunnen horen, denken en begrijpen.

Problemen die zich kunnen voordoen:

Gehoor:

Als een kind problemen heeft met horen of luisteren, kan de logopedist begeleiding en behandeling bieden.
Vooral bij jonge kinderen kun je met tijdige behandeling de communicatie verbeteren en het risico op taal- en leerproblemen verkleinen.
Ondersteunende gebaren (NmG) kunnen zeer waardevol zijn bij het leren spreken.

Spraak:
Wanneer een kind problemen heeft met de spraak en zich niet verstaanbaar kan uitdrukken, heeft dat grote gevolgen voor de communicatie, zowel in als buiten het gezin.

Taal:
Door middel van taal maken wij contact met elkaar, kunnen we onze gedachten en gevoelens onder woorden brengen en de ander duidelijk maken wat we denken en willen. Taalproblemen staan een goede communicatie in de weg.

Neurologische aandoeningen:
Door uitval of beschadiging van het zenuwstelsel kunnen ook voedings-, spraak- en taalproblemen ontstaan.

Voeding:
Preverbale logopedie is behandeling en begeleiding van kinderen met voedings- en/of communicatieproblemen in de ontwikkelingsleeftijd van 0-2 jaar en hun ouders.
Het kan zijn dat het drinken niet lukt, of dat een kind niet gaat kauwen, of kokhalst van stukjes in het eten.
Sommige kinderen hebben een tijd sondevoeding nodig gehad en moeten daarna weer “gewoon” leren eten.
Vanaf de geboorte is er al sprake van communicatie tussenuit kind en zijn omgeving. Wanneer de communicatieve ontwikkeling niet goed op gang komt, kunnen ouders en kind op weg geholpen worden door de preverbale logopedist. In de therapie worden de voorwaarden van de spraaktaalontwikkeling gestimuleerd.

Verkeerde mondgewoonten:
Wanneer kinderen lang op hun duim of op een speen zuigen, altijd door hun mond ademen of verkeerd slikken, ontstaan vaak problemen met het spreken en met de ontwikkeling van het gebit. Ook hiervoor is logopedie (OMFT, oro-myofunctionele therapie)geïndiceerd
Sensorische informatieverwerking:

Een kind met sensorische informatieverwerkingsproblemen heeft zintuigen( horen, zien, ruiken, proeven, voelen) die niet goed samenwerken. Hierdoor krijgt het kind informatie over de wereld om hem heen anders binnen. Dat heeft invloed op het gedrag en de communicatie.

Kinderen met een syndroom:
Bij kinderen met een syndroom, bv het Downsyndroom, kan al heel jong gestart worden met preverbale logopedie. Er wordt dan aandacht besteed aan het drinken, het eten, de mondmotoriek en de spraaktaalontwikkeling. Ook leren ouders de gesproken taal te ondersteunen met gebaren. De behandeling vindt zo veel mogelijk thuis plaats.

Wanneer uw kind problemen heeft met de volgende zaken, is de kans groot dat ik u op weg kan helpen.

*eten en drinken,
*begrijpen van gesproken taal
*het maken van contact
*horen of luisteren
*het verwerken van zintuiglijke prikkels
*het coördineren van bewegingen (ook de spraakbewegingen) *de uitspraak van woorden
*het spreken in zinnen
*het vertellen van een gebeurtenis of een verhaal
*het ademhalen door de neus
*het stoppen met speen- of duimzuigen
*goed slikken

 

Pin It on Pinterest

Share This