BASJE WENTINK

KINDTEAM DRACHTEN – KINDER ERGOTHERAPIE

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie (het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven) gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn.

Kinderergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen. Ergotherapie wordt ingezet als activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, spelen, zitten, concentreren in de klas, fietsen, (huishoudelijk) werk of hobby’s moeizaam verlopen of niet lukken vanwege beperkingen. Deze activiteiten kunnen zich afspelen thuis, op school of in de directe omgeving (buurt sportclub) van het kind. Er kunnen zich problemen voordoen bij de kleuters op school tijdens het knutselen, het samen spelen of het aankleden en de zelfverzorging. Bij schoolgaande kinderen kunnen er bijvoorbeeld op school moeilijkheden zijn bij het kleuren, knippen, plakken, schrijven, het werktempo, de concentratie of de sensorische informatieverwerking. In de thuissituatie kunt u denken aan het aankleden, veters strikken, zelfstandig eten, plannen of het spelen.

Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor de problemen in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder bekende oorzaak. Het kan hen wel zodanig beperken dat dit gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.
Samen proberen we de   problemen op te lossen of te verminderen.

 

Pin It on Pinterest

Share This