JOHANNES & TINEKE

KINDTEAM DRACHTEN – KINDER FYSIOTHERAPIE

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat en het bewegend functioneren van kinderen. We hebben kennis van de normale motorische ontwikkeling van het kind en de daarbij voorkomende beperkingen, afwijkingen en ziektes, die de motorische vaardigheden kunnen belemmeren. Wij als kinderfysiotherapeuten zien een grote verscheidenheid aan klachten bij kinderen tussen de 0–18 jaar. Hieronder hebben we per leeftijd kort beschreven welke klachten bij kinderen wij zoal zien. Wanneer u twijfelt of uw kind kinderfysiotherapie nodig heeft, schroom dan niet en bel gerust voor overleg. Wij zijn laagdrempelig te benaderen, we denken graag met u mee en misschien zijn een paar adviezen al voldoende.

Kinderfysiotherapie voor een baby of dreumes

Wanneer uw jonge kind problemen heeft in de motorische ontwikkeling, komen wij graag bij jullie thuis. Je kunt aan van alles denken wanneer je denkt aan de motorische ontwikkeling, dit is namelijk heel breed. Wij zien kinderen met een voorkeurshouding of wanneer uw kind achter loopt met vaardigheden in vergelijking met leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld bij kinderen die op de billen schuiven of kinderen die zich anders ontwikkelen zoals het tenenlopen. Ook kunt u denken aan huilbaby’s, te vroeg geboren kinderen die veel onrust laten zien en waarbij de ontwikkeling ander zou kunnen verlopen dan normaal. Dit zijn een paar voorbeelden uit de praktijk, daarnaast zijn er nog vele andere problemen die bij zuigelingen zouden kunnen voorkomen.

Kinderfysiotherapie voor een peuter of kleuter

Op deze leeftijd heeft uw kind het lopen echt onder de knie en gaat nu nieuwe vaardigheden leren. Wanneer er sprake is van motorische problemen zou u dit kunnen zien in het rennen, klimmen, springen, etc. Kinderen willen op deze leeftijd alles ‘zelf doen’. Dit gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Echter kan het ook zijn dat uw kindje meer dan andere kinderen struikelt, valt, angstig is in bewegen en bijvoorbeeld niet gaat klimmen/klauteren, niet kan meekomen met rennen en springen, etc. Of misschien heeft uw kind moeite met inspanning of heeft hij of zij een afwijkende stand van de voeten of benen. Soms valt het op dat er meer moeite is met kleuren en knutselen.
Voor alle vaardigheden in deze leeftijd heeft een kindje al veel behendigheid, spierkracht en coördinatie nodig. In sommige gevallen treedt er een vertraagde motorische ontwikkeling op, wat erg vervelend is voor uw kind.

Kinderfysiotherapie voor een schoolkind

Bij het naar school gaan breekt een nieuwe fase aan. Tijdens de beweegspelletjes op het schoolplein wil een kind graag mee kunnen doen. Het bepaalt voor een belangrijk deel zijn plaats in de groep en daardoor zijn gevoel van eigenwaarde. Het is bewezen dat goed bewegen een positieve invloed heeft op het welbevinden en de leerprestaties van een kind.
Een signaal kan zijn dat sport en spel moeilijk gaat. Uw kind geeft aan de gymles niet leuk te vinden of de leerkracht geeft aan dat hij/zij niet mee kan komen of niet mee wil doen. Dit kan komen door een probleem met inspanning of het niet kunnen uitvoeren van de motorische vaardigheden. Wij zien vaak kinderen die langer moeten oefenen om een vaardigheid onder de knie te krijgen, bijvoorbeeld bij het leren fietsen of gooien/vangen. Het is goed om te kijken waar dit door komt. Zodat we het kind dan een nieuwe strategie van motorische leren kunnen aanbieden, waardoor ze weer succeservaringen krijgen en plezier.

In het schoolproces komen er veel nieuwe dingen op de kinderen af. Wanneer dit door kinderen als druk wordt ervaren, kan dit leiden tot een verandering in het adempatroon. Een verkeerd adempatroon kan op veel verschillende dingen invloed hebben en zorgt er bovenal voor dat je niet lekker in je vel zit. Wij kunnen samen met uw kind onderzoeken wat er anders zou kunnen om weer een fijn adempatroon te krijgen.

Daarnaast is het lichaam volop in de groei. Hierdoor kunnen overbelasting klachten, sportblessures, pijn bij bijwegen, een slechte houding waardoor soms hoofdpijn, etc. ontstaan.
Ook zien we op deze leeftijd problemen in de schrijfvaardigheden. Het niet goed kunnen schrijven heeft invloed op het leren. Soms verloopt het te traag of is het niet goed leesbaar.
Naast de bovenstaande problemen zijn er kinderen die nog moeilijkheden hebben met het zindelijk zijn. Dit is erg vervelend, aangezien er op deze leeftijd wordt gespeeld bij leeftijdgenootjes en een kind niet wil dat hij/zij daar plas of poep ongelukjes heeft.

Kinderfysiotherapie voor jongeren

In deze periode van de groeispurt en de puberteit verandert er zowel uiterlijk als innerlijk veel bij een  kind. In onze praktijk komen regelmatig jongeren met hoofd-, nek en rugpijn, maar ook voor knie- en enkelklachten. De oorzaken liggen vaak in relatieve overbelasting, fysiek en/of psychisch. Ook komen er bij deze kinderen vaker houdingsproblemen voor. Soms is de conditie niet meer optimaal door ziekte of een aandoening, waardoor ze het activiteitenniveau, zoals het naar school gaan, sporten, etc, niet meer vol kunnen houden. Deze jongeren kunnen wij helpen weer een optimale fysieke fitheid op te bouwen. Ook op deze leeftijd zien wij veel jongeren die bij ons komen met ademhalingsproblemen wat hen dan beperkt tijdens inspanning. De gymles of de sport wordt daardoor gemeden. Problemen met de ademhaling, wat vaak wordt ervaren als benauwdheid, kan verschillende oorzaken hebben. Dit kunnen wij samen met uw zoon of dochter onderzoeken. Daarna gaan we samen aan de slag om de ademhaling weer onder controle te krijgen, waardoor ze er weer plezier beleven aan inspanning.

 

Pin It on Pinterest

Share This